Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Maruša Krk, 9. r.

Aleksej Benjamin Derča, 7. r.

Na srednji Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti so v aprilu razpisali likovni in foto natečaj na temo pirhov. Aleksej Benjamin Derča iz 7. b je prejel zlato priznanje, Maruša Krk iz  9. a pa srebrno. Čestitke!

Mentorica Urška Juhart
Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave