Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

V letu 2024 je na natečaj ELA – Mali Pranger za najboljše pesmi na temo OBJEM prispelo kar 360 prispevkov. Na natečaju je sodelovalo 27 šol iz vse Slovenije. Žirija je izbrala in nagradila 49 mladih ustvarjalk in ustvarjalcev.
Veseli smo, da so med nagrajenci pesniškega natečaja tudi učenci OŠ Polzela. V kategoriji 2. triletja sta se med nagrajence uvrstila šestošolca Tia Novak in Matic Runjak. Njuna mentorica je bila Karmen Zupanc.
V kategoriji 3. triletja se je med nagrajence uvrstila Marija Plaskan-Hodnik, ki je ustvarjala pod mentorstvom Mojce Cestnik.
Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj bo potekala 25. maja 2024 v Kulturnem centru Rogaška Slatina.
Vsem trem nagrajencem, ki v tem šolskem letu na področju pesništva niso prvič nagrajeni, tudi za ta uspeh iskreno čestitamo.

Mojca Cestnik in Karmen Zupanc

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave