Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Spoštovani starši, dragi učenci!

Petek,  23. 6. 2023,  bo za učence zadnji delovni dan v letošnjem šolskem letu.

Potek zadnjega dne

 • 8.20 – 9.05       Pouk po urniku.
 • 9.05 – 9.25       Malica
 • 9.25 – 11.00     Proslava ob državnem prazniku v športni dvorani šole s podelitvijo pohval in priznanj
 • 11.00-11.50 (1.-4. r.)
 • 11.00-12.40 (5.-9. r.)
  •  Zaključek šolskega leta z razredniki v učilnicah (razdelitev spričeval, potrdil o obiskovanju interesnih dejavnosti, obvestil o dosežkih pri NPZ, vračanje kartic za kosilo s seznamom učencev, ureditev vseh formalnosti …)
 • od 11.40 oz. 12.45 dalje      
  • Poleg malice za vse učence, popoldanske malice za učence OPB, bo tudi kosilo ta dan pripravljeno za vse učence (1. r. – po urniku; 5. r. – 11.45; 6. r. – 12.00; 7. r. – 12.15; 8. r. – 12.30; OPB 2.-4. r. – od 12.45 dalje).

 • po 12.40
  • Po zaključeni 5. učni uri bodo učenci od 5. razreda (ki niso v OPB) in učenci od 6. do 8. razreda odšli domov. Za učence vozače bodo odhodi šolskih avtobusov potekali po urniku:
   • vožnja ob 13:20 uri vse smeri,
   • vožnja ob 14:35 uri za učence OPB v smeri Ločica Breg,

Pripravila  Simona Tomšič                                                                                           Ravnateljica  mag. Bernardka Sopčič

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave