Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Spoštovani starši, dragi učenci!

Petek,  24. 6. 2022,  bo za učence zadnji delovni dan v letošnjem šolskem letu.

Potek zadnjega dne

 • 8.20 – 9.05       Pouk po urniku.
 • 9.05 – 9.25       Malica
 • 9.25 – 11.00     Proslava ob državnem prazniku v športni dvorani šole s                                       podelitvijo pohval in priznanj
 • 11.00-11.50 (1.-4. r.)
 • 11.00-12.40 (5.-9. r.)
  •  Zaključek šolskega leta z razredniki v učilnicah (preko povezave ogled filma Pet pepelk učencev izbirnega predmeta gledališki klub, razdelitev spričeval, potrdil o obiskovanju interesnih dejavnosti, obvestil o dosežkih pri NPZ, vračanje kartic za kosilo s seznamom učencev, ureditev vseh formalnosti …)

 


 • od 11.50 oz. 12.40 dalje      
  • Kosilo in popoldanska malica bosta ta dan organizirana le za učence razredne stopnje, ki bodo v oddelkih podaljšanega bivanja (1. do 5. razred). Učenci v OPB  od 1. do 4. razreda se na kosilo zvrstijo po oddelkih od 11.50 dalje, učenci  OPB 5. razred ob 12.40.

 • po 12.40
  • Po zaključeni 5. učni uri bodo učenci od 5. razreda (ki niso v OPB) in učenci od 6. do 8. razreda odšli domov. Za učence vozače bodo odhodi šolskih avtobusov potekali po urniku (možna so  5-minutna odstopanja):
   • vožnja ob 13:20 uri vse smeri,
   • vožnja ob 14:30 uri za učence OPB v smeri Ločica Breg,
   • POŠ ob 13:40 uri vse smeri.

 

Pripravila  Simona Tomšič                                                                                            Ravnateljica  mag. Bernardka Sopčič

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave