Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Znani so rezultati za dodelitev Zoisove štipendije dijakom prvih letnikov srednjih šol v šolskem letu 2018/19. Štipendija bo dodeljena vlagateljem, ki so dosegli najmanj 4,5 točke na izjemnih dosežkih, in vlagateljem, ki so dosegli 4 točke na izjemnih dosežkih in imajo hkrati povprečno oceno najmanj 4,94. Več informacij na povezavi.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave