Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Spoštovani starši!

V soboto, 11. 4. 2015, bomo nadomeščali petek, 6. 2. 2015, ko je pouk odpadel zaradi izrednih vremenskih razmer.

Za učence od 1. do 7. razreda bomo organizirali atletski športni dan, učenci 8. in 9. razredov pa bodo imeli pouk po petkovem A urniku. V primeru dežja bo potekal pouk po istem urniku za vse učence. Zaključek pouka in dejavnosti ta dan bo ob 12.40 uri.

Zbor učencev, ki bodo imeli športni dan,  bo ob 8.15 uri na šolskem igrišču. Vsa potrebna navodila o poteku športnega dneva bodo učencem  posredovali razredniki.

Prisotnost za vse učence je obvezna. V primeru, da ima vaš otrok na ta dan res tehten razlog za odsotnost, prosimo, da razredničarki/ku prinese pisno opravičilo, in sicer do torka, 7. 4. 2015. V kolikor učenci ne bodo prinesli verodostojnih opravičil, se bodo te ure štele kot neopravičene, kar je v skladu z Vzgojnim načrtom šole in sklepom Sveta staršev.

Jutranje varstvo za učence 1. razredov in  varstvo vozačev za učence od 2. do 5. razreda ne bo organizirano.

Malica bo organizirana za vse učence, kosila ta dan ne bo. Po končanem pouku  oddelki podaljšanega bivanja ne bodo potekali.

S spremenjenim avtobusnim voznim redom za ta dan bomo učence pravočasno obvestili in ga objavili tudi na spletni strani šole.

 

Lepo vas pozdravljamo.

 

Pripravila                                                                                                Ravnateljica

Simona Tomšič                                                                              mag. Bernardka Sopčič

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave