Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Spoštovani starši, dragi učenci,

ponovno vas vabimo k ogledu spletnega albuma OŠ Polzela. 🙂
Ponuja fotografije Mini olimpijade, športnega dneva učencev 4. in 5. razreda, kulturnega dneva Branje za znanje učencev 4. razreda, celostnega naravoslovnega dneva Podnebne spremembe in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, obiska klovnese Mici in pohoda drugošolcev.
Da album zares prikazuje sproten utrip učencev OŠ Polzela, dokazuje tudi podatek, da je bilo od 1. septembra naprej objavljenih že 18 različnih dogodkov.

Urednica Karmen Zupanc

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave