Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Spoštovani starši,

zaradi neobičajnih razmer, v katerih se je znašla Slovenija, se soočamo s številnimi izzivi, ki jih uspešno rešujemo s skupnimi močmi. Prekinitev socialnih stikov v živo – srečevanj v šolah, vrtcih, službah, obiskov prijateljev, babic, dedkov, pomenkov s sosedi … dnevna rutina je obrnjena na glavo.
V teh okoliščinah svojo pozornost in naklonjenost še posebej namenjamo ljudem, ki potrebujejo konkretno pomoč. Morda otrok za učenje doma potrebuje kakšno gradivo, pa mu je trenutno nedostopno. Morda starši potrebujejo kakšen namig za igro, nasvet za zmanjševanje otrokove tesnobe oz. čustvene stiske, ali svoje lastne. Morda iz najrazličnejših razlogov ne morejo v trgovino, jih skrbi glede prehrane.

Če ste se sami znašli v taki, ali podobni stiski oz. takšno situacijo prepoznate v drugi družini, to lahko sporočite šolski psihologinji na katja.ceh@guest.arnes.si ali preko aplikacije eAsistent.

Sicer pa pazite nase in svoje bližnje, širite pozitivno naravnanost, skušajte zadržati ljubeče in varno družinsko okolje. Vse dobro,

Katja Čeh, šolska psihologinja

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave