Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Spoštovani občani!

 

Pri pripravi celostne prometne strategije Občine Polzela s ciljem »ZAGOTOVIMO ŽIVLJENJU PRIJAZNO MOBILNOST« želimo pridobiti tudi vaše mnenje.

Prosimo vas, da nam pomagate z vašim sodelovanjem in odgovori na priloženo spletno anketo:  Povezava anketa

 

V anketi sodelujejo vsi zainteresirani občani. Upoštevati  želimo tudi prevozne navade staršev in otrok, ki obiskujejo vrtec oz. šolo Polzela in Andraž. Prosimo vas, da nam pomagate z vašim sodelovanjem.

V anketi je zaželeno, da sodelujejo vsi občani starejši od 14 let.

Upoštevati želimo tudi prevozne navade staršev in otrok, ki obiskujejo vrtec oz. šolo Polzela in Andraž, zato le-te vabimo tudi k sodelovanju v anketi:

Povezava anketa vrtec / šola

 

Anketa je dostopna na spletnih straneh: http://www.polzela.si/ in www.osnovna-sola-polzela.si,  kjer smo objavili tudi informacije o namenu, ciljih in poteku projekta.

 

Za vaše cenjeno sodelovanje se zahvaljujemo!

 

 

PROJEKT CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE POLZELA

———————————————————

    Vprašalnik CPS Polzela

Odpri

 

    Načrt dela CPS Polzela

Odpri

 

    Imenovanje strokovne komisije

Odpri

 

    Predstavitev ciljev projekta

Odpri

 

    Predstavitev projekta

Odpri

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave